Info

Tvrtka Atesting - co d.o.o. registrirana je 1991. godine i od tada se bavimo tehničkim pregledima automata i stolova za igre na sreću, online i jack-pot sustava i zabavnih automata za igru.

Info

Izjava o nepristranosti

kojom se ATESTING CO d.o.o. očituje kao inspekcijsko tijelo vrste A i iskazuje svoju opredijeljenost za provedbu svih inspekcijskih aktivnosti na nepristran način

1. ATESTING CO d.o.o. pravni je subjekt koji se bavi inspekcijom automata i stolova za igre na sreću te automata za zabavne igre.
ATESTING CO d.o.o. u cijelosti je neovisan o zainteresiranim stranama i nije povezan u komercijalnom ili kojem drugom neprihvatljivom obliku s bilo kojom zainteresiranom stranom.

2. Sve svoje aktivnosti ATESTING CO d.o.o. provodi na nepristran, objektivan, nediskriminatoran, profesionalan i ekonomičan način.

ATESTING CO d.o.o. snosi punu odgovornost za provedbu inspekcijskih poslova na nepristran način i ne dopušta da komercijalni, financijski ili koji drugi pritisci ugrožavaju nepristranost.

3. ATESTING CO d.o.o. i njegovo osoblje nisu uključeni u provedbu bilo koje aktivnosti koja bi mogla biti u suprotnosti ili ugrožavati nepristranost, stručnu/profesionalnu prosudbu ili cjelovitost njegovih inspekcijskih aktivnosti. Plaće zaposlenika nisu ovisne o broju niti o rezultatima provedenih inspekcijskih postupaka
ATESTING CO d.o.o. i njegovo osoblje nisu uključeni u razvoj, proizvodnju, opskrbu, montažu, nabavu, vlasništvo ili održavanje predmeta inspekcije.

4. ATESTING CO d.o.o. samostalan je pravni entitet i nije dio pravne osobe koja bi bila uključena u razvoj, proizvodnju, opskrbu, montažu, nabavu, vlasništvo ili održavanje predmeta inspekcije.

5. ATESTING CO d.o.o. nije povezan niti s jednim pravnim entitetom uključenim u razvoj, proizvodnju, opskrbu, montažu, nabavu, vlasništvo ili održavanje predmeta inspekcije putem:

a) zajedničkog vlasništva
b) zajedničkih vlasnika koji bi imenovali upravu ili vodstvo ATESTING CO d.o.o.
c) neposrednog izvještavanja iste, više razine upravljanja
d) ugovornih obveza, ili drugih načina ili oblika koji mogu imati utjecaj na rezultate inspekcijskih aktivnosti.

6. Uprava ATESTING CO d.o.o. iskazuje svoje opredjeljenje, obvezu pridržavanja zahtjeva nepristranosti i razumijevanje važnosti nepristranosti, neovisnosti, integriteta, nepostojanja sukoba interesa i objektivnosti u provedbi inspekcijskih poslova.

U Zagrebu, 14.7.2014.

Član Uprave-Direktor
Tatjana Jukić, mag.ing.

Pritužbe i žalbe

Postupak za rješavanje pritužbi i žalbi može biti dostupan svim zainteresiranim stranama na zahtjev.

JAVITE SEDruštvene mreže
Pogledajte naše profile na društvenim mrežama.
KONTAKT PODACIAtesting-co d.o.o.
Agencija za testiranje automata za igre na sreću.
01/2982-232
01/2982-000
JAVITE NAM SETu smo za Vas
Posjetite našu agenciju ili nam jednostavno pošaljite e-poštu u bilo kojem trenutku. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Copyright by Kuhada. All rights reserved.

Copyright by Kuhada. All rights reserved.