Zakoni

Tvrtka Atesting - co d.o.o. registrirana je 1991. godine i od tada se bavimo tehničkim pregledima automata i stolova za igre na sreću, online i jack-pot sustava i zabavnih automata za igru.

Zakoni

Zakoni i pravilnici o automatima, stolovima i sustavima za igre na sreću na jednom mjestu!

Automati, stolovi i sustavi za igre na sreću:

1. Zakon o igrama na sreću – NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14

2. Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću – NN 38/10, 130/10, 49/13, 12/14

3. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica – NN 38/10, 130/10, 69/11, 15/12, 151/14, 36/2020

4. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 38/10) 

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 130/10)

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 69/2011)

7. Zakon o igrama na sreću

8. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

Zabavne igre:

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN 59/01) 

2. Pravilnik o priređivanju zabavnih igara (NN 86/01)

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara (NN 3/02)

4. Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre (NN 107/03)

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara (NN 69/2011)

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre (NN 69/2011)

JAVITE SEDruštvene mreže
Pogledajte naše profile na društvenim mrežama.
KONTAKT PODACIAtesting-co d.o.o.
Agencija za testiranje automata za igre na sreću.
01/2982-232
01/2982-000
JAVITE NAM SETu smo za Vas
Posjetite našu agenciju ili nam jednostavno pošaljite e-poštu u bilo kojem trenutku. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Copyright by Kuhada. All rights reserved.

Copyright by Kuhada. All rights reserved.